Mange, få, én

Forberedelse
 • Eleverne sidder på deres plads.
 • Hver elev har A6-sedler og skriveredskab (samt evt. en konvolut).
Opgave (1 min.) 
 • Eleverne skal forestille sig en tænkt situation
  (Fx at EU ikke findes og at eleverne skal opbygge et EU).
 • Underviseren kan præsentere en analogi
  (fx at "opgaven har ligheder med det at invitere til 18 års fødselsdag).
Brainstorm (4 min.)
 • Hver elev får 5 sedler og skriver et spørgsmål pr. seddel.
 • Spørgsmålene skal afklare hvordan opgaven bør løses
  (fx hvem skal med i samarejdet, hvad skal de samarbejde om, osv.).
 • Opgaven er individuel (eleverne må ikke tale sammen).
 • Underviseren kan stimulere elevernes iderigdom via billedstimuli.
 • Eleverne får ingen faglige input.
Valg af spørgsmål - par (4 min.)
 • Sedlerne indsamles, blandes og uddeles.
 • Eleverne danner par (à 2 elever).
 • Hvert par modtager 7-8 sedler og udvælger de 3 bedste spørgsmål.
 • Parrene kan forbedre de 3 valgte spørgsmål.
Valg af spørgsmål - gruppe (4 min.)
 • Kasserede spørgsmål indsamles.
 • De udvalgte sedler (ca. 45) indsamles, blandes og uddeles.
 • Der dannes grupper af 4 elever.
 • Hver gruppe modtager hver 6 spørgsmål og udvælger de tre bedste.
Elev svar
 • Grupperne besvarer deres 3 valgte spørgsmål (stadig uden faglige input).
 • Hver gruppe skriver deres 3 spørgsmål på tavlen.
 • Eleveren udpeger i fællesskab det mest stillede spørgsmål.
 • Eleverne giver deres svar på spørgsmålet.
Lærer svar
 • Underviseren præsenterer sine forberedte svar.
 • Underviserens svar sammenlignes med elevsvarene.
Procedure
 • Proceduren gentages til de 3-5 vigtigste spørgsmål er identificeret & besvaret.
Kilde/oprindelse ©
Aktiviteten er udviklet af InnoLab.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at bruge aktiviteten i din undervisning, men indholdet må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden tilladelse.
InnoLab - udvikles af VIA Center for Undervisningsmidler - støttes af Fonden for Entreprenørskab og Tips og Lottomidlerne